Λειτουργία Σχολείου

Καλή Σχολική Χρονιά

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΓΕ.Λ. Καλλίπολης και η Διεύθυνση του σχολείου σας εύχεται καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Στον ιστότοπο αυτό θα αναρτώνται ανακοινώσεις και πληροφορίες που αφορούν το σχολείο και την λειτουργία του. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αναρτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, την ώρα του Αγιασμού καθώς και το πρόγραμμα του σχολείου.

Εγγραφές Α Λυκείου

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τρίων της Α Λυκείου είναι απαραίτητο να φέρουν στο σχολείο

1) εκτυπωμένη την εγγραφή τους στο e-eggrafes,

2) μια υπεύθυνη δή΄λωση στην οποια να αναφέρονται: “δηλώνω ότι γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας …………………………. είναι οι ……………….. με τηλέφωνα επικοινωνίας…………………………. και email επικοινωνίας ……………………………….”,

3) Το ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) που υπογράφεται από παιδίατρο και οι μαθητές το παραδίδουν στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας.

Εγγραφές Β και Γ Λυκείου

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τρίων της Α Λυκείου είναι απαραίτητο να φέρουν στο σχολείο

1) εκτυπωμένη την εγγραφή τους στο e-eggrafes,

E-eggrafes

Από 01/09 ως 05/09 είναι ανοικτή η β φάση εγγραφών. Οσοι μαθητές των Β και Γ τάξεων δεν έχουν κάνει εγγραφή παρακαλούνται να εγγραφούν.

Καλή σχολική Χρονιά