Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το σχολείο μας διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικών επιστημών. Τα εργαστήρια αυτά δημιουργήθηκαν και εξοπλίστηκαν την περίοδο 2000-2002, ενώ από το 2002 στο σχολείο βρίσκεται η έδρα του ΕΚΦΕ (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών). Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, ενώ σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ και τον υπεύθυνο κ. Η.Γαβρίλη γίνονται επιδείξεις πειραμάτων, με χρήση του εποπτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού.

Υπεύθυνη εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών: Κοντογιώργη Δήμητρα

Δημιουργώντας νέους μικρούς επιστήμονες…

Επίσης, στα εργαστήρια του σχολείου μας έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν οι τοπικοί προκριματικοί διαγωνισμοί EUSO, με συμμετοχές από όλα τα σχολεία του Πειραιά.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, για λόγους κτιριακών αναγκών, στα εργαστήρια φιλοξενούνται μαθήματα κατευθύνσεων, με αποτέλεσμα αυτά να μην αξιοποιούνται πλήρως για όλους τους μαθητές και όλες τις ανάγκες των μαθημάτων των φυσικών επιστημών. Οι αντικειμενικές αυτές δυσκολίες όμως, γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν από τους συναδέλφους που διδάσκουν Θετικές Επιστήμες και προσπαθούν με υπομονή και επιμονή να μυήσουν τους μαθητές στην πειραματική διάσταση των επιστημών αυτών.