Το Σχολείο μας

Τα παραπάνω βίντεο: “Το σχολείο μας στη διάρκεια της καραντίνας” και “Γενικό Λύκειο Καλλιπόλεως: Καλώς ήρθατε στη γειτονιά μας!” είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου μας τον Φεβρουάριο του 2021 για τους σκοπούς του Προγράμματος E-twinning.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κυριακή Λέκκα (Γαλλικά)

1876

2o Παρθεναγωγείο Αρρένων

Ιδρύεται το Δεύτερο Παρθεναγωγείο Αρρένων (24 Ιουνίου 1876) επί της οδού Αφεντούλη 5 στην περιοχή Βρυώνη Πειραιά προς εξυπηρέτηση του συνοικισμού των Υδραίων, σε κτίριο του αρχιτέκτονα Λαζαρίμου.

Το 2o Παρθεναγωγείο Αρρένων μετονομάζεται σε 2o Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιά

1914
1966

Το 2ο Γυμνάσιο στην Καλλίπολη

Tο νεοκλασικό κτίριο της Αφεντούλη γκρεμίζεται, ώστε να κατασκευαστεί νέο κτίριο που θα φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Το Δεύτερο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιά μεταφέρεται σε κτίριο στην Καλλίπολη, επί της οδού Καλυψούς 20.

Λειτουργία δύο τμημάτων

Ολοκληρώνεται η ανέγερση του κτιρίου της Αφεντούλη. Το Δεύτερο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιά διαιρείται σε δύο τμήματα: το ένα τμήμα επιστρέφει στην Αφεντούλη και το άλλο τμήμα παραμένει στην Καλυψούς και λειτουργεί ως Μικτό Γυμνάσιο Καλλίπολης.

1970
1976

Γυμνάσιο και Λύκειο

Το εξατάξιο γυμνάσιο διαιρείται σε 3 έτη γυμνάσιο και 3 έτη Λύκειο.

Λύκειο Καλλίπολης

Όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια μετατρέπονται σε μικτά, με συνέπεια το Μικτό Λύκειο Καλλίπολης να μετονομαστεί σε Λύκειο Καλλίπολης.

1979
1985

Κτίριο Μ. Χατζηκυριακού

Το Λύκειο Καλλίπολης μεταφέρεται σε σύγχρονο κτίριο επί της οδού Μαρίας Χατζηκυριακού 27, όπου εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα.