Εργαστήριο Πληροφορικής

Το σχολείο μας διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής συνδεδεμένο στο τοπικό δίκτυο και το Διαδίκτυο. Για τις ανάγκες των μαθημάτων Πληροφορικής η αίθουσα είναι επίσης εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα και βιντεοπροβολέα.

Στις αρχές του τρέχοντος σχολικού έτους (2021-22) μετά από ευγενική δωρεά προερχόμενη από ιδιωτική πρωτοβουλία το εργαστήριο Πληροφορικής ανανεώθηκε με 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πληροφορικής:
Χάρης Καραμπότσιος