Δραστηριότητες

Βιωματική Δράση από το Ι.Ο.Α. Π. Μυλωνάς

Στις 20 Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας , Π. Μυλωνάς, με βιωματικές επιδείξεις, μέσω της χρήσης προσομοιωτών και κατάλληλου εξοπλισμού στο χώρο του σχολείου μας ευαισθητοποίησε τους μαθητές για τους κινδύνους της οδήγησης όταν δεν ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας.