Λειτουργία Σχολείου

Ώρες επικοινωνίας

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές τις ακόλουθες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας: