Δραστηριότητες

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α

Στις 31-10-22 οι μαθήτριες (-τες) της Β’ λυκείου του σχολείου μας: Πατεράκη Μαρία, Νέμτσα Βασιλική, Παπαθανασίου Μιχαήλ Ναπολέων, Παπακώστας Παναγιώτης, Μουσάκου Ευαγγελία, Τζερουνιάν Μαρία Κωνσταντίνα, επισκέφθηκαν το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συνοδούς καθηγητές τους κ. Παγιαυλά Ιωάννη και Κατρίνη Αλέξανδρο.

Στη διάρκεια της επίσκεψης τους οι μαθήτριες (-τες) ξεναγήθηκαν από την κ. Φαίη Τσίτου, Επιμελήτρια – Μουσειοπαιδαγωγό, στις συλλογές και στα εκθέματα του μουσείου. Ενημερώθηκαν για την ιστορία του οικήματος που στεγάζεται σήμερα το μουσείο και αποτέλεσε στο παρελθόν το πρώτο κτήριο που στεγάστηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ταυτόχρονα με την περιήγηση των μαθητών τονίστηκε από την κ. Τσίτου η μεγάλη προσφορά των καθηγητών (-τριών) του Πανεπιστημίου Αθηνών στην επιστήμη και την κοινωνία αλλά και η οικονομική συνεισφορά τους, όπως και απλών ανθρώπων στη
θεμελίωση του νέου κτηρίου στην οδό Πανεπιστημίου.
Παράλληλα έγινε παρουσίαση μέσω προβολής από την κ. Τσίτου με έμφαση σε αντικείμενα του μουσείου που έχουν σχέση με το διαγωνισμό που θα συμμετάσχουν οι μαθήτριες (-τες). Με τον τρόπο αυτό οι μαθήτριες (-τες) ήρθαν σε επαφή και με το έργο του
μουσειολόγου / μουσειογράφου.