ΕγκύκλιοιΠανελλαδικές

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Oδηγίες για τους υποψήφιους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 που επιθυμούν να εξεταστούν από την Επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Α. Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών και διεξαγωγής εξετάσεων
Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα (Πίνακας 2).

Β. Τόπος κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης
Κλειστό Γυμναστήριο Νίκαιας-Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» (Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου & Αγ. Άννης, Αγ. Ιωάννης Ρέντης)

Οι ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στον χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης αναγράφονται στο πρόγραμμα του Πίνακα 1.

Επισημαίνεται ότι λόγω του Covid-19, για την αποφυγή συγχρωτισμού και την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, θα τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα προσέλευσης των υποψηφίων για την κατάθεση των δικαιολογητικών. Αναπροσαρμογή του προγράμματος προσέλευσης για την κατάθεση των δικαιολογητικών προβλέπεται μόνο για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ που εξετάζονται ως τις 17 Ιουνίου, τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 18 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου, καθώς και σε άλλες εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις, προσκομίζοντας την ανάλογη βεβαίωση.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τον τελευταίο αριθμό του κωδικού υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου που θα του χορηγηθεί από το Λύκειό του.

Πίνακας 1. Ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων για κατάθεση
δικαιολογητικών και υγειονομική εξέταση.

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στον χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης, πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Δύο (2) μικρές, πρόσφατες και όμοιες φωτογραφίες.
 2. Το Δελτίο εξεταζομένου που χορηγείται από το Λύκειό του και αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
 3. Το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του υποψηφίου.
 4. Ακτινογραφία θώρακα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με σχετική γνωμάτευση του ιατρού. Στην ακτινογραφία του εξεταζόμενου πρέπει να επισυνάπτεται φωτογραφία, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από τον γνωματεύοντα ιατρό.
 5. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό.
 6. Καρδιογράφημα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με σχετική γνωμάτευση του ιατρού.
  (ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ [6] ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ.)
 7. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δικό τους στυλό για τη συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων, καθώς λόγω του Covid-19 δεν θα διατίθεται κοινόχρηστο υλικό.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Η δήλωσή αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων. Φέτος, επειδή για πρώτη φορά οι Υγειονομικές Επιτροπές των Σωμάτων Ασφαλείας προηγήθηκαν των Εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ και προκειμένου να μην υποβληθούν οι υποψήφιοι στις ίδιες ιατρικές εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, να καταθέσουν είτε:
Α) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος (όπως αναφέρεται παραπάνω), είτε
Β) Αντίγραφο Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, είτε
Γ) Βεβαίωση Ικανότητας
Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις Β και Γ πρέπει να αναγράφουν ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός – κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού.
Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/55062/Α5/2022 (ΦΕΚ 2368 Β’/13-5-2022) υπουργικής απόφασης, θα ισχύσει:
α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού πριν τη χρήση τους και
β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων.
Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθούν οι σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα εκάστοτε μέτρα που θα ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Η ημερομηνία εξέτασης των πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων καθορίζεται κατά τη διάρκεια κατάθεσης των δικαιολογητικών με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων
Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2022

Τόπος Πρακτικής Δοκιμασίας

 1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ:
  α. 200 μ (κορίτσια) & 400 μ (αγόρια):
  Δημοτικό Στάδιο Αγ. Δημητρίου (Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου & Θεομήτορος, Αγ. Δημήτριος)
  β. Μήκος & Σφαίρα :
  Κλειστό Γυμναστήριο Νίκαιας-Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» (Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου & Αγ. Άννης, Αγ. Ιωάννης – Ρέντη)

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ:
Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Νίκαιας «ΔΑΚ Πλάτων» (Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη και Θηβών, Νίκαια)

Οι χώροι κατάθεσης δικαιολογητικών, υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας είναι χώροι εξεταστικού κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων και γι’ αυτόν
τον λόγο απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος οποιουδήποτε άλλου ατόμου εκτός των εξεταζόμενων και των μελών των Επιτροπών.

Δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία (1) Επιτροπές.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των πρακτικών δοκιμασιών πρέπει να έχουν μαζί τους:
Α. Καπέλο
Β. Νερό (δεν υπάρχει πρόσβαση σε κυλικείο)
Γ. Πετσέτα
Δ. Σκουφάκι και σαγιονάρες (υποχρεωτικά για το κολυμβητήριο)
Ε. Στυλό, για να υπογράφουν τα πινάκια επιδόσεων μετά τη λήξη της εξέτασης.

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο.