Σχολική Ψυχολόγος

Στο Λύκειό μας θα προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής Σχολική Ψυχολόγος κάθε Πέμπτη. Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές και γονείς µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε τη σχολική µονάδα καθότι η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν ραντεβού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψυχολογική υποστήριξη και συµβουλευτική των µαθητών, αποτελεί η συµπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης συγκατάθεσης από τους γονείς και κηδεµόνες των παιδιών.