Λειτουργία ΣχολείουΠανελλαδικές

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λυκείων ΕΑΕ και Δ΄ τάξης των ΕΝΕΕΓΥΛ. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4696/τ.Β’/12-10-2021 σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων είναι η υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα.

Οι ώρες διδασκαλίας είναι 2 διδ. ώρες εβδομαδιαίως στα εξής αντικείμενα:

Ελεύθερο Σχέδιο
Γραμμικό Σχέδιο
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση

Για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μαθητών οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά την ακόλουθη αίτηση/δήλωση στο e-mail του Σχολείου (mail@lyk-kallip.att.sch.gr) μέχρι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.